Doučování a konzultace

V pondělí- 14.05 - 15.05  - v ŠD - ČJ: pravopis, technika čtení a čtení s porozuměním, aktuální potřeby žáků, hry na soustředění, psaní... (Mgr. Alena Braunová), Šablony III,

V úterý - 14.05 - 15.05 - ČJ pro ukrajinské žáky, Národní plán doučování (Mgr. Alena Braunová)

Čeština pro cizince - úterý, středa, čtvrtek v ŠD od 16.00 hod. (p. vychovatelka Alena Černá)

AJ (Mgr. Zuzana Šilhová) - od 13.20 v ŠD

Individuální konzultace dle dohody s vyučujícími