Ceny stravného od 1.1. 2024

Děti MŠ do 6-ti let:

Přesnídávka                              12,- Kč

Oběd                                         22,- Kč

Svačina                                     12,- Kč

Celkem                                     46,- Kč

 

Děti MŠ 7 let:

Přesnídávka                              12,- Kč

Oběd                                         23,- Kč

svačina                                      12,- Kč

Celkem                                    47,- Kč

 

 

Děti ZŠ:

1. - 4. ročník do 10-ti let           27,- Kč

      5. ročník od 11-ti let            28,- Kč

 

Poplatek za nápoje je součástí normativů.

 

  

Cizí strávníci:                    normativ                  náklady                  placení

                                            45,- Kč                     50,- Kč                  95,- Kč

 

 


 

Jana Miková

Vedoucí školní jídelny