O školní družině

Provoz: ranní 7.00 - 7.35 (v MŠ), odpolední do 16.00
Poplatek: 150,- Kč/měsíc (vybírá p. Miková)
Telefon: +420 388 434 129
Vychovatelka: Tereza Hovorková

Školní družina má pro děti smíšené oddělení. Ve školní družině jsou děti ve věku od 6 do 11 let, to je od 1. do 5. ročníku základní školy. Budova ZŠ je vzdálená od ŠD necelý kilometr. Žáci odcházejí ráno ze ŠD do ZŠ a po skončení vyučování do ŠJ a ŠD pod vedením pedagoga. Ve školní družině probíhá většina kroužků pro děti. Kapacita ŠD je 30 dětí.

Kroužky

Název kroužku Vedoucí Doba
Hrátky s němčinou A. Braunová Út, 14.10 - 14.55, 3.-5. r.
Út, 11.45 -12.30, 1.-2 .r.
Pěvecký sbor A. Braunová Út, 13.20 - 14.05
Prostorové vytváření (4 .- 5. ročník) S. Horváthová St, 13.30 - 15.00
Hello Childern! (1., 2. ročník) Z. Šilhová Čt, 11.45 - 13.15
DoučováníA. Braunová, Z. Šilhová, L. VojtováDle dohody
Flétny (začátečníci) Z. Šilhová Dle dohody
Flétny (pokročilí) Z. Šilhová Dle dohody


Působení v kroužku je po přihlášení závazné, odhlásit dítě mohou pouze rodiče. Platba za kroužek činí 50,- Kč měsíčně (říjen-květen). Pokud žák navštěvuje ŠD, má 1 kroužek zdarma. Za Prostorové vytváření činí poplatek na materiál 100,- Kč měsíčně.