Ceny stravného

Ceny stravného platné od 1.4. 2022

---------------------------------------------------

Děti MŠ do 6-ti let :

Přesnídávka                                      9,- Kč
Oběd                                               20,- Kč
Svačina                                            9,- Kč
Celkem                                           38,- Kč

Děti MŠ 7 let :

Přesnídávka                                     9,- Kč
Oběd                                              21,- Kč
Svačina                                            9,- Kč
Celkem                                           39,- Kč

Děti ZŠ :

1.- 4. ročník do 10-ti let                   24,- Kč
5. ročník  od 11-ti let                        25,- Kč 
Poplatky za nápoje jsou součástí normativů.

Cizí strávníci :
      normativ                     náklady                     placení
      40,- Kč                         46,- Kč                    86,- Kč