Plán práce ŠD

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023/2024

 

ZÁŘÍ -           Seznámení se školní družinou, poučení o pravidlech v ŠD