Základní škola – II. třída, tř. učitelka: Mgr. Alena Braunová

Plán práce po dobu uzavření ZŠ:
3. ročník 

4. ročník  

5. ročník