Mateřská škola

Provoz: 6.30 - 16.00 hod.
Poplatek: 250,– Kč/měsíc (vybírá p. Miková)
Telefon: +420 728 526 753 
E-mail: ms.borlada@seznam.cz
Vedoucí učitelka: Ivana Hušková
Učitelka: Dana Fendrichová

Pro školní rok 2020/21 je zapsáno v MŠ 24 dětí.

Naše krédo: Chceme, aby děti byly u nás v mateřince spokojené a v bezpečí, aby jejich pobyt zde byl smysluplný a byl pro ně přínosem v jejich rozvoji.

        

Režim dne

6.30–8.00 Scházení dětí ve třídě, hra
8.15–8.30 Ranní přesnídávka
8.30–11.15 Hra, cvičení, chvilka soustředění, individuální či skupinové práce, doplňková činnost pro předškolní děti, pobyt venku (vždy dle podmínek, přání a potřeb dětí)
11.15–12.00 Oběd
12.00–14.30 Polední klid, spánek
14.30–14.45 Hygiena, odpolední svačina
14.45–16.00 Odpolední zábavné činnosti

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Školní řád 

Pro vaše děti nejen pro dobu koronavirovou