Úspěchy žáků v soutěžích ve škol. roce 2017/2018 

Orientační běh šumavskou přírodou  Zdeněk Bohuš, Barbora Musálková  1. místo
  Petr Vondráček, Hana Bednaříková  
  Petr Vondraš, Adéla Malíková  
  Jan Hojdar, Barbora Rosenkranzová  2. místo
  Jan Walter, Aneta Nosková  
 Zimní olympiáda - běh na lyžích Patrik Vocelka, Barbora Musálková 1. místo
  Matěj Vocelka, Petr Vondraš  
  Jiří Pešl, Hana Bednaříková 2. místo
  Lukáš Voldřich, Jan Walter  
  Jakub Chrt, Barbora Rosenkranzová 3. místo
  Natálie Voldřichová, Adéla Malíková  
  Michaela Tichotová, Václav Hovorka,   
  Nela Nováková  
                              běh na sněžnicích Jiří Pešl, Natálie Voldřichová  1. místo
  Lucie Tauschová, Petr Vondraš  
  Maksym Goltsapfel, Hana Bednaříková 2. místo
  Václav Hovorka, Nela Nováková  
  Patrik Vocelka, Barbora Rosenkranzová 3. místo
  Barbora Musálková, Likáš Voldřich  
  Michaela Tichotová  
Jihočeský zvonek, okrskové kolo Barbora Musálková 1. místo
  Hana Bednaříková 2. místo
Matematický klokan, okresní kolo Jan Walter 2. místo
Lipenský plaváček Barbora Musálková 1. místo 
  Jan Hojdar, Michaela Tichotová 2. místo
  Petr Vondraš  
  Hana Bednaříková 3. místo
  Štafeta 3. místo
Krajské kolo školních časopisů 2018 ÁMOS 2. místo
Mladí zdravotníci, okresní kolo Petr Vondraš, Michaela Tichotová, 4. místo
  Aneta Nosková, Robert Kudýn,   
  Matěj Vocelka  
Mladí záchranáři, okresní kolo Petr Vondraš, Michaela Tichotová, 2. místo
  Aneta Nosková, Robert Kudýn,  
  Matěj Vocelka  
Lehkoatletický trojboj malotřídek Barbora Musálková 1. místo
  Adéla Malíková 1. místo
  Matěj Vocelka 1. místo
   Petr Vondraš 1. místo
  Michaela Tichotová 2. místo
  Barbora Rosenkranzová 3. místo
  Jiří Pešl 3. místo
  Jan Hojdar 3. místo
  Hana Bednaříková 3. místo
  Anna Pančíková 3. místo
Atletika, Zdíkov Matěj Vocelka, 600 m  1. místo
  Michaele Tichotová, 600 m  1. místo
  Petr Vondráček, skok daleký 1. místo
  Lukáš Voldřich, hod míčkem 1. místo
  Matěj Vocelka, 50 m 2. místo
  Matěj Vocelka, skok daleký 2. místo
  Petr Vondráček, hod míčkem 2. místo
  Hana Bednaříková, hod míčkem 3. místo
Přírodovědná soutěž NP Šumava Barbora Musálková 1. místo
  Hana Bednaříková 2. místo
  Robert Kudýn 2. místo
  Petr Vondraš 2. místo
  Adéla Malíková  3. místo 
Vybíjená, Lenora  3.-5. ročník  1. místo
Požární ochrana očima dětí, literární   Aneta Nosková  
   Nela Nováková  
   Matěj Vocelka