Umístění žáků v soutěžích ve škol. roce 2003/2004

Jihočeský zvonek, okrskové kolo

0. kategorie – 1. místo (K. Jančiová)
I. kategorie – 3. místo (J. Zývalová)

Anglická konverzace, okrskové kolo

I. kategorie – 2. místo (J. Zývalová)
I. kategorie – 3. místo (J. Braun)

Úspěchy celé školy

Mezinárodní soutěž „Bez hranic“

  • projekt s partnerskou školou GS Finsterau
  • Šumava – Náš domov
  • 1. místo

Celostátní soutěž AutoCont OnLine – Nejlepší školní web

1. místo v okrese
7. místo v kraji

Projekt „Sport spojuje národy“ (orientační běh šumavskou přírodou)

podpora mezinárodní spolupráce v oblasti tělovýchovy a sportu – získání grantu

Soutěž Vesnice roku – Bílá stuha

– za práci s dětmi a mládeží