Schůzka s rodiči v ZŠ

23.listopadu 2023  |   Mgr. Alena Braunová  |  

o studijních výsledcích a chování žáků, informace o plánovaných akcích

od 15.00 - individuální

od 15.30 - společná

Těší se na vás paní učitelky a paní ředitelka