22. 3. 2021, 0:07:09

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2021/22

 Milí rodiče, budoucí žáčci!

V týdnu od 12.4. do 16.4. 2021 se bude konat zápis do 1. ročníku naší školy.

Vzhledem k tomu, že MŠMT vyhodnotilo aktuální situaci v souvislosti s COVID-19 jako rizikovou, bude se muset i letošní zápis (stejně jako ten loňský) obejít bez osobního kontaktu s dětmi. 

Bližší informace naleznete zde.
Formuláře k zápisu: Zápisní lístek
                                Žádost o přijetí
                                Žádost o odklad
Pro informaci: Posouzení školní zralosti

Kdo bude žádat o odklad školní docházky, vytiskne si a vyplní žádost o odklad. K této žádosti přiloží potvrzení o přiznání odkladu od pediatra a zároveň Doporučení odkladu z PPP. Oba dokumenty jsou důležité, bez nich nelze vyhovět žádosti o odklad. Všechny dokumenty pošlete prosím najednou do    16. 4. 2021.

                                                                    Na spolupráci s Vámi se těší Alena Braunová, ředitelka školy